Posiadany przez nas specjalistyczny sprzęty i wykwalifikowani pracownicy umożliwią nam kompleksowe wykonawstwo wszelkiego typu robót ziemnych. Oferujemy roboty ziemne, w tym wykopy pod budowę, wykopy pod różnego rodzaju rowy, a także rekultywację terenów, transport materiałów i wiele innych.